با عضویت در پادکست پاک زیستن،شما به طور خودکار اپیزودهای جدید را دریافت خواهید نمود. با انتخاب و کلیک بروی یکی از روشهای ذیل عضو مجموعه رسان ای پاک زیستن شوید.

Subscribe to
Living clean - پادکست پاک زیستن

Or subscribe with your favorite app by using the address below

iOS (iPhone, iPad, and iPod)

جهت عضویت در سیستم عامل iOS وارد اپلیکیشن اپل پادکست شده و بعد از جستجو و یافتن پادکست پاک زیستن، در قسمت فوقانی برنامه روی باکس «subscribe» کلیک نمایید.

(google podcast Or castbox) Android

جهت عضویت در سیستمهای اندروید ابتدا یکی از برنامه های Castbox یا Google podcast را نصب نموده و بعد از جستجو و یافتن پادکست پاک زیستن، در قسمت فوقانی آن برنامه روی باکس «subscribe» یا عضویت کلیک نمایید.