تویی که میشناسمت

تویی که میشناسمت

پادکست پاک زیستن | اپیزود سیزدهم | داستان زندگی محمدرضا.الف

نمو ربطی ندارد با نهال مدعا بیدل

 

مگر آتش درین دیر خراب افتد که برخیزد

بیدل دهلوی
 

پادکست ها رامقاله ها را جستجو کنید

جستجو کنید تا آنچه را که به دنبال آن هستید پیدا کنید

محتوای تازه
مستقیم به صندوق ورودی شما

فقط ایمیل خود را اضافه کنید ، مشترک شوید تا مطلع شوید.

    رنجی به وسعت زن بودن

    رنجی به وسعت زن بودن تو‌زنی،دشواری زنی‌نانوشتنی باتومشکلی‌نیست مشکل‌من‌باالفباست باحروف‌اندکی که‌توان‌نمایش‌گامی ازآن‌همه‌مسافت‌زنانگی‌توراندارند...   نزار قبانی  

    پاک زیستن در شبکه های اجتماعی

    ۱۴۰۰-۶-۱۶ ۱۳:۲۲:۰۹ +۰۴:۳۰

    دیدگاه خود را بنویسید