رنجی به وسعت زن بودن

رنجی به وسعت زن بودن

تو‌زنی،دشواری
زنی‌نانوشتنی
باتومشکلی‌نیست
مشکل‌من‌باالفباست
باحروف‌اندکی که‌توان‌نمایش‌گامی
ازآن‌همه‌مسافت‌زنانگی‌توراندارند…
 
نزار قبانی
 

« صدای میهمان برنامه به درخواست ایشان جهت حفظ گمنامی تغییر داده شده است.»

پادکست ها رامقاله ها را جستجو کنید

جستجو کنید تا آنچه را که به دنبال آن هستید پیدا کنید

محتوای تازه
مستقیم به صندوق ورودی شما

فقط ایمیل خود را اضافه کنید ، مشترک شوید تا مطلع شوید.

    تویی که میشناسمت

    تویی که میشناسمت پادکست پاک زیستن | اپیزود سیزدهم | داستان زندگی محمدرضا.الف o سایت پادکست پاک

    پاک زیستن در شبکه های اجتماعی

    ۱۴۰۰-۴-۱۳ ۱۲:۴۱:۴۲ +۰۴:۳۰

    دیدگاه خود را بنویسید