معرفی فصل دوم پادکست پاک زیستن با موضوع مشارکت دوستان همدرد در قالب گفتگویی غیر رسمی و دوستانه؛ زمان انتشار : سی‌ام خردادماه ۹۹ ؛ لطفا با ارسال نظرات و پیشنهادات خود به ایمیل زیر، چراغ راهی باشید برایمان که:
“﮼تا‌بهشت‌نباشی‌اندر‌خوربهشت‌نباشی”
someonelikebro@gmail.com